SPECTRAL WOUND – Infernal Decadence

CD / vinyl / tape, Les Fleurus du Mal Productions / Vendetta Records, album 2018
(English translation below)

Spectral Wound to black metalowy zespół z Montrealu w Kanadzie powołany do życia w 2014 roku. Hordę tworzy pięciu muzyków, którzy udzielali się lub nadal udzielają w takich zespołach jak Profane Order, Taggarik, oraz kilku innych, które wcześniej nie były mi znane. 'Infernal Decadence’ jest ich drugim albumem.

Rok 2018 obfitował w wiele dobrych wydawnictw muzycznych, do których zaliczyć można album Spectral Wound – Infernal Decadence. Początkowo wydany na kasecie limitowanej do 159 sztuk, na szczęście miesiąc później ukazały się wersje na CD i winylu dzięki Vendetta Records. To co otrzymujemy na tym krążku to doskonała produkcja, która klimatem wpasowuje się w skandynawski black metal, a poprzez melodyjność wżerającą się w ciężar, czuć tu fińską sceną. Tempa zawarte na tej płycie są przeważnie szybkie, ale pojawiają się również zwolnienia (jednak podczas zwolnień wciąż czuć niesamowity ciężar i energię), co nadaje oryginalności temu nagraniu. Muzyka jest szybka i ostra niczym szpony demona wbijające się w wszechwiedzące i wszechwidzące oko judeo – chrześcijańskiego boga. Muzyka ta jest niesamowicie gęsta i zimna. Na płycie usłyszymy zabójczo szybkie riffy wraz z solówkami i blastującą perkusję. Pojawiają się też dość delikatne klawisze, które nie dominują w muzyce, nadają raczej tła i głębszej atmosfery. Wokal jest wściekły i przepełniony nienawiścią. Kilkukrotnie przesłuchując ten album, muszę stwierdzić, że stanowi on całość jak jeden utwór, aby lepiej to sobie uzmysłowić wystarczy włączyć pierwszy numer i ostatni. Słychać tu perfekcyjne dopasowanie niczym kolejne puzzle pasujące do siebie. 'Infernal Decadence’ to album naszpikowany agresją i nieustępliwością, jednak wplata się tu również odrobina melancholii. Płyta ta kręci się w odtwarzaczu przez niecałe 35 minut wywołując ciarki na plecach i wprowadzając słuchacza w specyficzny, muzyczny trans, który może przerwać jedynie koniec odtwarzania. Nie pozostaje nic innego, jak ponownie wcisnąć Play.

(English version)

Spectral Wound is a black metal band from Montreal, Canada formed in 2014. The horde is made up of five musicians who have contributed or continue to contribute to bands such as Profane Order, Taggarik, and a few others that I was not previously familiar with. 'Infernal Decadence’ is their second album.

The year 2018 was full of many good music releases, which include Spectral Wound’s album – Infernal Decadence. Initially released on cassette limited to 159 copies, fortunately a month later versions on CD and vinyl were released thanks to Vendetta Records. What we get on this album is an excellent production, which fits Scandinavian black metal in its climate, and through melodiousness that penetrates the heaviness, you can feel the Finnish scene here. The tempos on this album are mostly fast, but there are also some slowdowns (but during the slowdowns you can still feel the incredible weight and energy), which gives the originality to this recording. The music is fast and sharp like the claws of a demon poking into the all-knowing and all-seeing eye of a Judeo-Christian god. The music is incredibly dense and cold. On the album we can hear deadly fast riffs along with solos and blasting drums. There are also quite delicate keyboards that don’t dominate the music, they rather give a background and deeper atmosphere. The vocals are angry and filled with hate. Having listened to this album a few times, I have to say that it forms a whole as one song, to realize it better just turn on the first number and the last one. You can hear the perfect fit here, like another jigsaw puzzle fitting together. 'Infernal Decadence’ is an album full of aggression and relentlessness, but there is also a bit of melancholy. The album spins in the player for less than 35 minutes, sending shivers down your spine and putting you in a specific musical trance, which can only be broken by the end of the playback. There is nothing left to do but to press Play again.

Tracklist:
1. Woods from Which the Spirits Once So Loudly Howled
2. Black Satanic Glamour
3. Slaughter of the Medusa
4. Feral Gates of Flesh
5. La nuit froide de l’oubli
6. Imperial Thanatosis

Band:
https://spectralwound.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/Spectral-Wound-497629590391196/

Label:
https://www.facebook.com/lesfleursdumalproductions/
https://www.facebook.com/Vendetta-Records-113775778703319/
https://vendetta-records.bandcamp.com/

Autor: P.