RAVENMOON SANCTUARY – Winter Desolation of Death

CD / tape / vinyl, Darker Than Black / Cold Void Emanations / Altare Productions, album 2013
(English translation below)

Ravenmoon Sanctuary to polski zespół tworzący Atmospheric Black Metal, a w jego skład wchodzą muzycy takich zespołów jak Evilfeast, Blood Stronghold, czy opisany wcześniej na Wrotach Krypty Cmentarny zew. Nie licząc paru epek i dem 'Winter Desolation Of Death’ to pierwszy album tego bandu. Za wydanie tej płyty odpowiadają aż trzy wytwórnie, oczywiście każda odpowiada za inny nośnik.

’Winter Desolation Of Death’ to album, który stylistycznie zamyka się w black metalu z połowy lat ’90. Ta muzyka może się nie spodobać każdemu, ze względu na swoją surowość, mroźność, niezbyt przyjemne wokale i proste, trzeszczące gitary, ale jebać to. Black metal właśnie taki powinien być – bezkompromisowy, obskurny, odrażający i wywołujący uczucie strachu w słuchaczu cięższych dźwięków. Metronom nastawiony przy muzyce z omawianego albumu wybija wolne tempa, które od czasu do czasu przyspieszają. Gitary prezentują się tu w bardzo surowym brzmieniu, a wokal tylko dolewa oliwy do ognia, jednak co zaskakujące czasami pojawia się w czystej postaci, co akurat jest tu niewielkim minusem, ponieważ nie brzmi zbyt dobrze w mojej ocenie. Melodyjności nadają niesamowite klawisze wykreowane przez GrimSpirit’a, które wynoszą materię muzyczną na znacznie wyższy poziom, nadają piękna i ciekawego klimatu, tym ostrym, nieoszlifowanym dźwiękom robiącym dziury w błonach bębenkowych. Teksty utworów są napisane w języku polskim, co bardzo mi się podoba, ze względu na pewien rodzaj przynależności – to nasz, pełen dumy, polski black metal! Aura, która wybija się z tego krążka jest niezwykle zimna – wręcz śniegowa, ale również grobowa. Ciekawym zabiegiem było dodanie kilku sampli w postaci wiejącego wiatru i odgłosów kruków, co sprawia, że słuchacz odbywa podróż przez ośnieżone lasy i opustoszałe góry, w których czeka tylko wyniszczające zimno stworzone przez naturę i nieunikniona śmierć.

(English version)

Ravenmoon Sanctuary is a Polish Atmospheric Black Metal band, consisting of musicians from bands such as Evilfeast, Blood Stronghold, or described earlier on Wrotach Krypty Cmentarny Zew. Not counting a few eps and demos 'Winter Desolation Of Death’ is the first album of this band. As many as three labels are responsible for releasing this album, of course each of them is responsible for different medium.

’Winter Desolation Of Death’ is an album that stylistically closes in the black metal from the mid-nineties. This music may not appeal to everyone, because of its rawness, frostiness, not very pleasant vocals and simple, crackling guitars, but fuck it. Black metal should be just like that – uncompromising, squalid, disgusting and evoking a feeling of fear in the listener of heavier sounds. The metronome set to the music from this album is pounding out slow tempos, which from time to time get faster. Guitars are presented here in a very raw sound and the vocal only adds fuel to the fire, but surprisingly, sometimes it appears in its pure form, which is a small minus, because it does not sound too good in my opinion. Melodiousness is given by amazing keyboards created by GrimSpirit, which raise the musical matter to a much higher level, they give beauty and interesting atmosphere to those harsh, unpolished sounds making holes in eardrums. The lyrics are written in Polish, which I like very much, because of some kind of belonging – it’s our, proud, Polish black metal! The aura that comes out of this album is extremely cold – almost snow-like, but also sepulchral. It was interesting to add a few samples in the form of blowing wind and the sound of ravens, which makes the listener travel through snowy forests and desolate mountains, where only the devastating cold created by nature and inevitable death await.

Tracklist:
1. Gravespirits of the Frozen Woods
2. The Chamber of Scarlet Mourning
3. The Shrine of Raven Moon
4. Elegy of the Winter Misanthropy
5. In the Black Castle of A Soul
6. Tumuli of the Elder Grimness
7. Eternity in Ice
8. Funeral Night Wanderer

Band:
none

Label:
https://www.facebook.com/darker.than.black.records
https://black-metal.shop/
https://altare.pt/index.php

Autor: P.