RAPTURE – Infernal Manifest

CD, American Line Productions, album 2010
(English translation below)

Trzeci album ekipy z Meksyku ukazał się już jakiś czas temu, ale nie tylko nowościami człowiek żyje. Tak jak w przypadku poprzednich wydawnictw oraz albumu który trzy lata później ukazał się nakładem Helvete Records, mamy do czynienia z ciężkim i bezkompromisowym Death Metalem. Czy łatka Brutal tutaj pasuje? Nie jestem tego tak do końca pewien. Za to jestem w 100% przekonany, że każdy szanujący siebie maniak undergroundu i stylistyki Death Metalowej, powinien dorwać ten czy inne wydawnictwa zespołu. Jednak nie ma co zapeszać, zapraszam poniżej do lektury.

’Infernal Manifest’ rozpoczyna się bez zbędnych pierdół, krótkie intro z egzorcyzmów i od razu dostajemy cios w pysk! Pierwsze co zwraca uwagę to bardzo skomasowane brzmienie. Pomimo ściany dźwięku czuć tu cholerną przestrzeń, słychać że facet w studio nie bawił się w zbyteczną polerkę brzmienia i wyszło to chłopakom na dobre. Oczywiście, albumowi daleko do brudu ale zabiegi jakim poddano brzmienie albumu są tymi które w zupełności wystarczą. Wyciągnięto maksimum potężnego dźwięku młócących gitar, puls basu i opętaną perkusję, która na równi z resztą instrumentów czyni spustoszenie równe śmiertelnemu wirusowi wpuszczonemu do żywego organizmu. Kolejny plus tego wydawnictwa to najzwyczajniej muzyka sama w sobie serwowana przez RAPTURE. Death Metal w ich wykonaniu to niszczycielska machina, która w wyniku swej konfliktowej natury, jakże śmiało i bez powściągliwości, bezlitośnie i nieludzko rozpierdala każdym utworem! 'Infernal Manifest’ to album gdzie słowo wytchnienie zostało wymazane ze słownika, gdzie nie istnieje nawet w najmniejszym stopniu jakikolwiek przejaw litości dla słuchacza. Kurwa, słuchając tego piekielnego wymiotu jestem totalnie wgnieciony w ziemię! Sadystycznie, w zezwierzęcony sposób, okrutnie utwór za utworem trwa owa tyrania od której nie mogę się oderwać! Bardzo duży wpływ na ów stan mają wokale, które od głębokich growli i im pochodnych, niejednokrotnie przechodzą w krzyki. Co więcej, infernalna atmosfera i dosłownie bijąca od tej muzyki wspomniana potęga, dopełnia czary pieprzonego demonicznego majestatu! A na dokładkę, jakże udany cover AC / DC.

Na zakończenie powiem tak -> jeśli jesteście maniakami Death Metalu oraz wielbicie obłąkane tempa połączone ze zwolnieniami, aurę totalnego szaleństwa skąpanego w siarce piekielnej, to ten album jest dla was obowiązkową pozycją! Ujmując sprawę potocznie, jeśli nie znacie twórczości piątki szaleńców z Meksyku, to szykujcie się na konkretny wpierdol!

(English version)

Third album of Mexican band came out some time ago, but not only new releases. As in the case of previous releases and the album released three years later on Helvete Records, we are dealing with heavy and uncompromising Death Metal. Does the patch Brutal fit here? I’m not really sure. But I am 100% sure that every self-respecting underground Death Metal maniac should get this or other releases of the band. However, there’s no need to forebode, I invite you to have a look below.

’Infernal Manifest’ starts without any unnecessary bullshit, a short intro from exorcisms and immediately we get a punch in the face! The first thing that draws attention is the very compressed sound. Despite the wall of sound you can feel the damn space here, you can hear that the guy in the studio didn’t play with unnecessary polishing of the sound and it worked out well for the guys. Of course, the album is far from being dirty, but the treatments that were given to the sound of the album are the ones that suffice. The maximum of the powerful sound of thrashing guitars, bass pulse and possessed drums, which on a par with the rest of the instruments makes havoc equal to a deadly virus injected into a living organism. Another plus of this release is simply the music itself served by RAPTURE. Death Metal in their performance is a destructive machine, which, as a result of its conflict-forming nature, how boldly and without restraint, mercilessly and inhumanly fucks with every track! 'Infernal Manifest’ is an album where the word respite has been erased from the dictionary, where there is not even the slightest sign of any mercy for the listener. Fuck, listening to this infernal vomit I’m totally dented in the ground! Sadistically, in an animalistic way, cruelly, track after track, this tyranny continues, from which I cannot break away! Very big influence on this state have the vocals, which from deep growls and derivatives thereof, many times turn into screams. What’s more, infernal atmosphere and literally beating from this music mentioned power, completes the magic of demonic majesty! And to top it off, a very successful AC / DC cover.

In conclusion I will say this -> if you are a Death Metal maniac and if you like insane tempos combined with slowdowns, an aura of total madness bathed in the brimstone of hell, then this album is a must have for you! To put it colloquially, if you don’t know the works of five lunatics from Mexico, prepare yourself for a real Death Metal flagellation!

Lista utworów:
1. Demential Malignant World
2. Massive State of Agony
3. Endless War for the Throne
4. Sadistic Blood Ceremony
5. Kingdom of Wrath
6. Eternal Arrival of Evil
7. Criminal Seeds of Terror
8. Death’s Razors, Speed Killers
9. Hell’s Bells (AC/DC cover)

Linki do zespołu:
http://www.facebook.com/rapture.666

Linki do wytwórni:
http://www.alprods.bigcartel.com/
https://www.facebook.com/pages/American-Line-Prods/
http://alprods.bandcamp.com/

Autor: W.