HELL’S CORONATION – Unholy Blades of the Devil

CD / Kaseta, Godz ov War Productions / Black Death Production, EP 2018
(English translation below)

O Hell’s Coronation słyszałem wiele dobrego, ale nigdy nie miałem okazji posłuchać ich produkcji, zawsze wypadało coś innego, więc siłą rzeczy słuchanie tego zespołu schodziło na boczny tor. W końcu jednak nadeszła ta chwila, gdy w moje ręce wpadła ich taśma wypluta przez Godz ov War Productions w 2018 roku, mowa tu oczywiście o 'Unholy Blades Of The Devil’. W skład tego, pochodzącego z Gdańska zespołu, wchodzą Coffincrusher i Zepar. Obaj panowie udzielają się sesyjnie w Nekkrofukk podczas występów na żywo. Unholy Blades to ich druga epka, o której więcej znajdziecie poniżej.

Materiał ten rozpoczyna się jękami podczas pierdolenia, jak na intro to dość ciekawy zabieg, bo cholera wie czego się spodziewać po reszcie nagranej na tym materiale (oby nie jakiejś romantycznej muzyki hehe). Dalej oczywiście jest już o wiele lepiej, bo to, co serwują nam gdańszczanie to pierdolony black metal z doomowymi zapędami. Muzyka porusza się tu w wolnych (czasami wręcz smolistych) i średnich tempach, jeżeli myśleliście, że w black metalu chodzi o to, by pędzić na złamanie karku to się myliliście. Tutaj jest 100% diabła w muzyce. Gitary są ciężkie i mroczne, nie pieszczą solówkami. Głębszej atmosfery nadają tu dość proste klawisze. Wokal jest niesamowicie jadowity i nasycony nienawiścią, jednak zdarzają się też czyste fragmenty śpiewu, które wynoszą muzyczną materię na wyższy poziom. Wśród elementów budujących klimat warto tu wspomnieć o samplach – usłyszymy tu brzęczenie muchy jak nad rozkładającym się trupem, lub bicie dzwonów. Materiał ten wyprodukowany jest na bardzo wysokim poziomie, doskonale słychać tu wszystkie szczegóły, a muzyka sama w sobie to podróż do stylistyki z początku lat ’90. Dźwięki z tego wydawnictwa sprawiają, że słuchacz popada w jakiś dziwny trans, z którego wyrwać może jedynie dźwięk odskakującego klawisza play. Nie pozostaje już nic innego jak tylko ponownie włączyć przycisk odtwarzania. Materiał zapadający w pamięć.

(English version)

I’ve heard a lot of good things about Hell’s Coronation, but I’ve never had a chance to listen to their productions, something else always came up, so inevitably listening to this band was sidelined. But finally the moment has come, when their tape spit out by Godz ov War Productions in 2018 fell into my hands, we’re talking about 'Unholy Blades Of The Devil’ of course. This band, hailing from Gdansk, Poland, consists of Coffincrusher and Zepar. Both gentlemen contribute session work to Nekkrofukk during live performances. Unholy Blades is their second ep, about which you can find more below.

The material starts with moaning while fucking, as for an intro it’s quite an interesting procedure, because one damn well knows what to expect from the rest of the recorded material (let’s hope it’s not some romantic music hehe). Then, of course, it’s much better, because what the Danzigers are serving us is fucking black metal with doom inclinations. The music moves here in slow (sometimes even tarry) and medium tempos. If you thought that black metal is about rushing at the break of the neck then you were wrong. There is 100% devil in the music here. Guitars are heavy and dark, they don’t caress with solos. A deeper atmosphere is given here by quite simple keyboards. Vocal is incredibly venomous and saturated with hatred, but there are also clean fragments of singing, which take the musical matter to a higher level. Among the elements building the atmosphere here it is worth mentioning the samples – we can hear here the buzzing of a fly over a decaying corpse or the ringing of bells. This material is produced on a very high level, all the details are perfectly audible here, and the music itself is a journey to the style of the early 90’s. The sounds of this release make the listener fall into a strange trance, from which he can break free only by the sound of the bouncing play key. There is nothing else left but to turn the play button again. Memorable material.

Tracklist:
1. Empty Shells of the Sacrament
2. Temple of Wickedness
3. Descent into the Depths of Unspeakable Evil
4. Satanic Scepter
5. Luciferian Wind Blows from the North

Band:
https://www.facebook.com/hellscoronation/

Label:
https://www.facebook.com/GodzOvWar/
https://godzovwarproductions.bandcamp.com/
http://www.bdprod.pl/
https://www.facebook.com/blackdeathprod/

Autor: P.