FERVENT HATE – Tales of Hate, Lust & Chaos

CD, Satanath Records, album 2018
(English translation below)

Nie spodziewałem się, że album wydany przez zespół z Peru, będzie brzmieć niczym ze szwedzkiej sceny Death Metalowej. Dodatkowo tak wplatający w swoje kompozycje fajny Death 'n’ Roll. Zaskoczenie spore. Teraz słów kilka o historii zespołu. FERVENT HATE powstało w 2008 roku i panowie zadebiutowali pełniakiem. Owszem, zanim został wydany debiutancki album powstało w 2012 roku demo 'Asses to Asses… Fuck to Fuck’, ale oficjalnie zostało wydane na taśmie szerszej publiczności dopiero w 2015 roku przez peruwiańską Odium Proclamations. Chłopaki gdzieś przed tym zespołem pogrywali, część gra do dziś w innych projektach, ale nic kompletnie znajomego. Przynajmniej, nie dla mnie.

Album składa się z dziesięciu utworów trwających czterdzieści minut. Można by rzec, że w sam raz. Zacznijmy od brzmienia, bo te jest w przypadku 'Tales of Hate, Lust and Chaos’ bardzo mocną stroną. Jeśli Peruwiańczycy obrali sobie za cel poruszanie się właśnie w Death 'n’ Rollowej stylistyce, to jak najbardziej trafili z wyborem tegoż. Jest charakterystyczny piach na gitarach, które brzmią dość surowo. Jednak owa surowość ginie w mocnym pulsie basu i żywiołowych partiach perkusji. Zresztą, skoro już mowa o gitarach, tutaj jest czego posłuchać. Oczywiście pod warunkiem, że lubicie takie granie. Riffy są solidnie nacechowane przebojowością, melodyjnym graniem. Jest to na tyle cwanie zaaranżowane, że muzyka nie traci swojej drapieżności i nadal miło chłosta po plecach. Pojawiające się w utworach solówki zadziwiły mnie swoim profesjonalizmem. I nie, nie mam tu na myśli gonitwy po gryfie i 'palcołomnych’ patentów, absolutnie nie! Profesjonalnie zaaranżowane, świetnie wpasowane w klimat albumu i odpowiednio dobrane stylistycznie. W trakcie słuchanie albumu już któryś raz z rzędu łapię się na wychwytywaniu z pamięci poszczególnych utworów, rejestruję co nastąpi w utworze kolejne. To dobrze, świadczy o chwytliwości materiału, a przecież w tym gatunku muzycznym jest to ważne. Wspomniałem już o basie, a jego puls wywołał by trupa z prosektorium. Podkręcili panowie jego rolę, bo dynamika albumu zdaje się dość mocno zaakcentowana. Kolejna sprawa to praca perkusji. Wzorowe poruszanie w stylistyce, bo blastów praktycznie brak, a całokształt aranżu jest nastawiony na podkreślenie przebojowości / dynamiki. Na sam koniec wokale, bo growle Carlosa no naprawdę są dobre. Zdziera gardło fachowo, a barwa jego głosu mimo to jest nadal czytelna. Trochę w tym późniejszych wokali Petrova, ale jakby bardziej czystych. Fajnym zabiegiem są używane deklamacje, nadają zróżnicowania w odbiorze albumu. I to by było na tyle.

Peruwiański FERVENT HATE powstał nie w tym kraju co trzeba. Wydaje mi się, że gdyby pochodzili z europejskich ziem, co większe labele by toczyły mały bój by mieć ten zespół w swoich szeregach. Dobrze wyprodukowany, ciekawie brzmiący, a przede wszystkim sporo oferujący. Mimo, że nie należę do fanów tej stylistyki, przyznaję, że czas spędzony przy 'Tales…’ nie był zdecydowanie czasem zmarnowanym. Olejcie kulawą okładkę, bo jak dla mnie jest bardzo biedna, skupcie się na muzyce i kupujcie ten album.

(English version)

I didn’t expect that an album released by a band from Peru would sound like from the Swedish Death Metal scene. Additionally, weaving cool Death 'n’ Roll into their compositions. Quite a surprise. Now a few words about band’s history. FERVENT HATE was formed in 2008 and gentlemen debuted with a full-length. Yes, before the debut album was released there was a demo 'Asses to Asses… Fuck to Fuck’, but it was officially released on tape to a wider audience only in 2015 by Peru’s Odium Proclamations. The guys have played somewhere before this band, some of them still play today in other projects, but nothing completely familiar. At least, not for me.

The album consists of ten tracks lasting forty minutes. Just right, you might say. Let’s start with the sound, because it is a very strong point of 'Tales of Hate, Lust and Chaos’. If Peruvians were aiming at Death 'n’ Roll style, they hit the mark with their choice. There is characteristic sand on guitars, which sound quite harsh. However, this rawness is lost in the strong pulse of the bass and lively drum parts. Anyway, speaking of guitars, here is something to listen to. Provided, of course, that you like this kind of playing. Riffs are solidly characterized by hit-like, melodic playing. It is arranged in such a clever way that the music does not lose its predatory nature and still nicely stings you in the back. The solos appearing in the tracks amazed me with their professionalism. And no, I don’t mean chasing on the neck and 'fingerstyle’ patents, absolutely not! Professionally arranged, perfectly fitting the atmosphere of the album and stylistically matched. While listening to the album for the umpteenth time in a row I catch myself memorizing particular tracks, registering what comes next. It’s good, it proves the catchiness of the material and in this genre of music it is important. I have already mentioned the bass, and its pulse would make a corpse come out of the dissecting room. You have turned up its role, because the dynamics of the album seems to be quite strongly emphasized. Another thing is the work of the drums. Exemplary movement in the style, because there are practically no blasts, and the whole arrangement is focused on emphasizing the hit / dynamics. At the very end the vocals, because Carlos’ growls are really good. He rips his throat expertly and the timbre of his voice is still clear. A little bit of Petrov’s later vocals, but more clear. The declamations used are a nice touch, they add variety to the reception of the album. And that would be it.

Peruvian FERVENT HATE was formed in the wrong country. It seems to me that if they came from the European lands, every bigger label would have a little fight to have this band in their ranks. Well produced, interesting sounding and most of all offering a lot. Although I’m not a fan of this style, I admit that the time spent on 'Tales…’ was definitely not wasted time. Ignore the lame cover art, as it is very poor for me, focus on the music and buy this album.

Tracklist:
1.Evil Twins
2.Death Is Written by Itself
3.Ten Inches of Love
4.Last Night of Pleasure
5.Mrs. Piggy
6.Left Iron Fist
7.Confessions
8.The Possibility of All Possibilities
9.Rotten Crop‎
10.Disinfection Aid

Band:
http://ferventhate.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/ferventhate

Label:
http://www.satanath.com/
https://satanath.bandcamp.com/

Autor: W.