WIDZIADŁO – Void

CD, Pest Productions, album 2017
(English translation below)

Widziadło – pomorski zespół tworzący atmospheric black metal wyskoczył jak przysłowiowy diabeł z pudełka i to od razu z pełnym materiałem w postaci digipaka. Projekt ten to duet, za którym stoją panowie o pseudonimach Zguba i T. aka Foghorn. Odnoszę wrażenie, że muzycy nie są na etapie początkującym i z pewnością wcześniej udzielali się w jakichś innych zespołach, ponieważ wyprodukowany przez nich materiał brzmi bardzo dobrze jak na początkujący band.

Void – to pierwszy album w dorobku grupy, wyprodukowany na tyle doskonale, że dobrze słychać na nim wszystkie instrumenty. Osobiście mam dość mieszane uczucia jeśli chodzi o ten album bowiem najbardziej spodobał mi się tylko jeden utwór. No, ale po kolei… Muzyczna materia tego albumu porusza się głównie w wolnych tempach jednak jak przystało na gatunek, muzycy nie trzymają się utartych schematów i czasami przyspieszają, co nadaje atmosfery chaosu. Ogólnie ciężko jest ocenić ten materiał, ponieważ z jednej strony dostajemy świetny, atmosferyczny black metal, a z drugiej wieje trochę nudą. Może gdyby podzielić ten materiał na dwie demówki, to jakoś lepiej by się to przyjęło, a może ja po prostu wolę szybsze tempa w wykonaniu Widziadło. Najciekawszą kompozycją, która trafiła w moje gusta jest 'Beyond Earth And Reason’. Utwór rozpoczyna się pierdolnięciem black metalowymi riffami, tak jak to powinno być, wokal brzmi jakby z zamarzniętej mgławicy, która zapadła się pod własnym ciężarem, przebył eony w przestrzeni kosmicznej. Szybkie tempa okraszane są melodyjnymi, ambientowymi klawiszami, które nadają niezwykłej atmosfery temu numerowi i są zapowiedzią wolniejszego tempa. Zespół otagował swoją muzykę jako cosmic black metal, ale sam nie wiem, czy bliżej im do lasu, czy jednak do gwiazd, może warto to pozostawić do indywidualnej oceny słuchaczowi… Faktycznie dzięki różnym dodatkom w postaci klawiszy i sampli oraz odrobinie wyobraźni, można poczuć się jak w przestrzeni kosmicznej, gdy przekraczasz horyzont zdarzeń i zastanawiasz się, co będzie dalej. Może ulegniesz defragmentacji ze względu na morderczą grawitację umarłej gwiazdy, a może uda ci się przeżyć podróż do innego wymiaru i innej czasoprzestrzeni by za chwilę anihilować wraz z nowym, pierdolonym Wszechświatem. Nie ma lepszego i gorszego wyboru, pozostaje tylko zapoznać się z muzyką Widziadło!

(English version)

Widziadło – a Pomeranian band creating atmospheric black metal popped out like a proverbial devil from a box and at once with a full-length material in the form of a digipak. The project is a duo of gentlemen called Zguba and T. aka Foghorn. I have an impression that the musicians are not at the beginner’s stage and they must have played in some other bands before, because the material produced by them sounds very good as for a beginner band.

Void – is the first album in the band’s output, produced so well that you can hear all the instruments on it. Personally, I have mixed feelings about this album as I liked only one track the most. But let’s see… The musical matter of this album moves mainly in slow tempos, however, as befits the genre, the musicians do not stick to the beaten patterns and sometimes speed up, which gives the atmosphere of chaos. Generally it’s hard to judge this material, because on one hand we get great, atmospheric black metal, and on the other it’s a bit boring. Maybe if we split this material into two demos, it would be better received, or maybe I just prefer faster tempos of Widziadło. The most interesting composition that appealed to my taste is 'Beyond Earth And Reason’. The track starts with fucking black metal riffs, as it should be, the vocal sounds as if it came from a frozen nebula, which collapsed under its own weight, having travelled eons in space. Fast tempos are laced with melodic, ambient keyboards that give the number an unusual atmosphere and foreshadow the slower pace. The band tagged their music as cosmic black metal, but I don’t know if it’s closer to the forest or to the stars, maybe it should be left for an individual listener to judge… Actually, thanks to various additions in the form of keyboards and samples and a bit of imagination, you can feel like in outer space, when you cross the event horizon and wonder what will happen next. Maybe you’ll get defragmented due to the murderous gravity of a dead star, or maybe you’ll survive a trip to another dimension and another space-time to annihilate with the new fucking Universe in a moment. There is no better or worse choice, all that remains is to get acquainted with the music of Widziadło!

Tracklist:
1. Gateway
2. Beyond Earth and Reason
3. Nether Reach
4. Halo
5. Creation
6. Entering The Void

Band:
https://widziadlo.bandcamp.com/

Label:
https://www.facebook.com/Pestproductions
https://pestproductions.bandcamp.com/
https://twitter.com/PestProd/

Autor: P.