ELFFOR – Impious Battlefields

CD, self-produced, album 2018
(English translation below)

Na muzycznej mapie świata zatrzymujemy się w tej chwili w Hiszpanii, a to dlatego, że opisywany poniżej materiał stworzony został przez niezwykle ciekawy jednoosobowy projekt, który narodził się właśnie tam. Istniejący od 1995 roku projekt Elffor to symfoniczny black metal z domieszką ambientu lub tworzący wyłącznie w estetyce dungeon synth.

Dzisiaj do mojego odtwarzacza trafiła przepięknie wydana płyta – ’ Impious Battlefields’. Album ten jest przepełniony atmosferycznym black metalem, w którym dominują dźwięki ze średniowiecza, poprzeplatane brudem gitar. Na melodyjny klimat odległych czasów składają się tutaj takie dźwiękowe elementy, jak majestatyczne klawisze, flety, dość często występujące czyste wokale, które brzmią jak śpiew zakonników pielgrzymujących gdzieś do Ziemi Obiecanej, przesiąkniętej krwią poległych w walce. Pojawia się też kobiecy wokal i dość liczne chóry, a w tle słychać dzwony. Wszystkie te melodyjne elementy są doskonale połączone z ciężkimi gitarami, można wręcz odnieść wrażenie, jakby światło zostało przykryte całunem śmierci. Do tej muzycznej materii dochodzi dźwięk w postaci zgrzytów rycerskiego oręża, odgłosów bitwy. Słuchając tego krążka, to tak jakby wsiąść w wehikuł czasu i przenieść się w czasy średniowiecza, przyglądać się różnym bitwom staczanym przez rycerzy, ale również temu, co dzieje się za kamiennym murem, który otacza zamek, odnaleźć światło i mrok. Ta płyta brzmi bardzo dojrzale, a zarazem jest to powrót do klasycznego brzmienia, którego były pozbawione ostatnie wydawnictwa Elffor. Tempa na tym albumie utrzymują się głównie na poziomie wolnym i średnim, jednak czasami też słychać tu przyspieszenie, które jest utrzymane w charakterystycznym brzmieniu gitar i perkusji dla black metalu z połowy lat ’90. Gdyby usunąć gitary, to część melodyjnych wstawek doskonale sprawdziłaby się jako soundtrack do filmów traktujących o średniowiecznych czasach.

Płyta ta z pewnością przypadnie do gustu fanom pierwszych albumów Satyricon, nie zawiodą się też fani Evilfeast, Summoning, czy wielbiciele folk metalu. Jeżeli jesteście spragnieni podróży po zapomnianych czasach mroku, światła, lasów i monumentalnych zamczysk wzniesionych w czasach średniowiecza, to ten album na pewno trafi w wasze gusta.

(English version)

On the musical map of the world we stop at this moment in Spain, and this is because the material described below was created by an extremely interesting one-man project, which was born there. Existing since 1995 project Elffor is a symphonic black metal with a touch of ambient or creating exclusively in the aesthetics of dungeon synth.

Today I got a beautifully released album – 'Impious Battlefields’. This album is filled with atmospheric black metal, in which sounds from the Middle Ages dominate, interlaced with the dirtiness of guitars. The melodic atmosphere of distant times is made up of such sound elements as majestic keyboards, flutes, quite often occurring clean vocals, which sound like the singing of monks pilgrimage somewhere to the Promised Land, soaked with the blood of the fallen in battle. There are also female vocals and quite a few choruses, and bells can be heard in the background. All these melodic elements are perfectly combined with heavy guitars, you can even get the impression, as if the light was covered by the shroud of death. To this musical matter adds the sound of knights’ weapons clashing and the sounds of battle. Listening to this album, it’s like getting into a time machine and moving to the Middle Ages, watching various battles fought by knights, but also what is happening behind the stone wall that surrounds the castle, finding light and darkness. This album sounds very mature, and at the same time it is a return to the classic sound that the last Elffor releases were devoid of. The tempos on this album are mainly slow and medium, but sometimes you can hear the acceleration, which is kept in the characteristic sound of guitars and drums for black metal from the mid ’90s. If you remove the guitars, some of the melodic interludes would be perfect as a soundtrack to movies about medieval times.

This album will surely appeal to fans of the first Satyricon albums, fans of Evilfeast, Summoning, or folk metal enthusiasts will not be disappointed either. If you are thirsty for a journey through forgotten times of darkness, light, forests and monumental castles built in medieval times, this album will surely hit your taste buds.

Tracklist:
1. Chants Between the Funeral Mists
2. When the Shadows Lengthen…
3. Old Uncharted Kingdom
4. Impious Battlefields

Band:
https://elffor.bandcamp.com/
http://elffor.com/

Autor: P.