CAVUS – The New Era

CD, Satanath Records, album 2018
(English translation below)

CAVUS pochodzi z Finalndi, z jednego z najstarszych miasteczek Porvoo. 'The New Era’ jest ich drugim albumem, a moim pierwszym zetknięciem z hordą. Zespół istnieje od 2007 roku i pomimo już ponad 10-cio letniego stażu nie nagrał za wielu materiałów. Poza dwoma albumami jest jeszcze Ep i to na tyle. Jednakże tak jak ilością wydanych pozycji CAVUS mi nie imponuje, tak wstrzelili się w moje gusta samą muzyką. Zapraszam do opisu zawartości drugiego albumu Finów.

40 minut i 10 utworów piekielnego uderzenia. Tak w skrócie można by scharakteryzować muzykę zawartą na tym albumie. Black Metal, bo tym gatunku tutaj mowa, który objawia się w pełni w drugim utworze tuż po intrze, jest intensywny i pozbawiony skrupułów. Chamski do bólu i bezpośredni jak cios wymierzony prosto w pysk. Bardzo często pojawia się też element muzycznego chaosu, a to za sprawą sporego natłoczenia się dźwięków. W sumie muszę przyznać, że album ten jest pozbawiony charakterystycznych cech sceny fińskiej, ale zupełnie to nie przeszkadza, bo chłoszcze do gołych kości. Z bombardującą intensywnością wdzierają się tu przede wszystkim maniakalne wokale!!! Aaarrrghhh!!! Totalny obłęd, entropia, groteskowość. I stan wokalisty udziela się słuchającemu. Tak jak przy pierwszym przesłuchaniu zadawałem sobie pytanie, czego ja właściwie kurwa słucham, tak z kolejnymi nie chce wyjść z głowy! Gęsta perkusja siecze w resztki rozsądku, a w szczególności wysoko nastrojony werbel. Kurwa, jak to niszczy!!! Co jest jeszcze warte zauważenia, że CAVUS ma naprawdę dobre pomysły i chociażby riffy są świetne. Mamy tu trochę rock’n’rollowego sznytu niczym z późniejszych dokonań Carpathian Forest, ale są też ultra szybkie partie tremolo, gdzie dzikość wyrywająca się z Finów wręcz rozrywa trzewia słuchacza! Świetna sprawa. Materiał ma jeszcze jedną cechę, która być może udziela się tylko mojej osobie, ale mam tu na myśli panującą na 'The New Era’ hipnozę. Potrafię siedzieć i słuchać z zapartym tchem Finów, album przelatuje niczym jeden ciągły utwór, a ja chcę więcej.

Moim skromnym zdaniem, 'The New Era’ to naprawdę dobry album. Jest agresywny, chamski i do bólu sprawia wrażenie jakby nagrało go kilka obłąkanych jednostek. Ta cecha, której przypisuje tu somnambulizm w chorobie dźwięku jest nader wyraźna. A co za tym idzie, jest wybornie. Szczerze polecam.

(English version)

CAVUS comes from Finland, from one of the oldest towns Porvoo. 'The New Era’ is their second album and my first contact with the horde. The band has been around since 2007 and despite being around for over 10 years now, they haven’t recorded too much material. Besides two albums there is an Ep and that’s about it. However, just as I’m not impressed by the number of released albums, CAVUS hit my taste in music itself. I invite you to describe the content of the second album of the Finns.

40 minutes and 10 tracks of hellish bashing. This is how the music on this album could be characterized in a brief manner. Black Metal, because that’s the genre we’re talking about here, which fully reveals itself in the second track right after the intro, is intense and uncompromising. Rude to the point of being painful and as direct as a punch in the face. Very often there is also an element of musical chaos, due to the large crowd of sounds. All in all, I must admit that this album is devoid of any characteristic features of the Finnish scene, but it doesn’t bother at all, because it chills to the bare bones. Above all the manic vocals invade here with bombastic intensity!!! Aaarrrghhh!!! Total madness, entropy, grotesqueness. And the state of the vocalist transmits itself to the listener. Just as during the first listening I was asking myself what the fuck I am listening to, with the next ones it doesn’t want to get out of my head! Dense drumming is killing the rest of your sanity, especially the highly tuned snare drum. Fuck, how it destroys!!! What else is worth noticing that CAVUS has really good ideas and at least the riffs are great. We have here some rock’n’roll flair like in Carpathian Forest’s later works, but there are also ultra-fast tremolo parts, where the ferocity coming out of the Finns simply tears the listener’s guts apart! Great stuff. The material has also one more feature, which may be given only to my person, but I mean the hypnosis prevailing on 'The New Era’. I can sit and listen with bated breath to the Finns, the album flies by like one continuous track and I want more.

In my humble opinion, 'The New Era’ is a really good album. It’s aggressive, vicious, and painfully honest, it feels like it was recorded by a few deranged individuals. This trait it attributes here to somnambulism in the sickness of the sound is overpowering. And what follows is delectable. I sincerely recommend it.

Tracklist:
1.The New Era
2.Killtech
3.Divine Power
4.I Watch You Die
5.Morphine
6.Calling the Flames
7.The Strength of Hatred
8.Presence of Existence
9.Come to Me Shadows
10.There Will Be Blood

Band:
https://www.facebook.com/CavusMusic

Label:
http://satanath.com/
https://www.facebook.com/satanath666
http://satanath.bandcamp.com/

Autor: W.