THY DYING LIGHT – In Cold Death

vinyl / tape / CD, Death Kvlt Productions / Pest Productions, EP 2018
(English translation below)

Thy Dying Light to angielski projekt muzyczny, założony przez Paula Gibsona w 2016 roku, który w tym projekcie używa pseudonimu Hrafn. Odpowiedzialny jest on za wokal, gitarę i bas. Drugą osobą figurującą w składzie omawianego zespołu jest Azrael, który z kolei odpowiada za perkusję i gitarę. Nazwa zespołu została zaczerpnięta od tytułu kultowego albumu Judas Iscariot – Thy Dying Light, wydanego w 1996 roku. Zespół jak na razie ma na swoim koncie kilka demówek i kompilacji, jeden split, ostatnio ukazał się też koncertowy album, prócz tego Anglicy mogą się pochwalić czterema epkami, a ja za chwilę przybliżę Wam obraz jednej nich. Wszystkie wydawnictwa są wydawane w ściśle limitowanych edycjach czy to taśma, czy winyl, wszystko schodzi dosłownie na pniu.

Cold In Death to zawierająca cztery utwory EP wydana zarówno na winylu, jak i na kasecie, pod koniec 2018 roku. Dźwięki instrumentów na tym wydawnictwie charakteryzują się tu prostotą grania z przewagą tremolo, najlepszym podobieństwem będzie tu Darkthrone, czy też wspomniany już Judas Iscariot, nie jest to żadna zżynka, bo zespół idzie własnym torem muzycznym. Tempa na tej Ep są wolne i średnie, tworzą klimat black metalu z lat ’90. Gitarowe riffy pomimo tego, że nie są jakoś szczególnie ambitne, wrzynają się w umysł niczym skalpel w ciało trupa podczas sekcji zwłok. Czasami słychać tu punk rockowy powiew, jednak to słabo zauważalny szczegół. Wokal jest wściekły i jadowity, a sama muzyka surowa, bardzo zimna i mroczna. Dźwięk jest dobrze wyprodukowany i jak na dość surowe brzmienie, świetnie słychać tu wszystkie instrumenty i wokal. Cold In Death to black metal wzniosły, klimatyczny i tradycyjny.

Kiedy materiał się kończy, czuć pewien niedosyt, ze względu na długość tej EP, nie obraziłbym się gdyby znalazł się tu jeszcze jeden utwór. Obecnie intensywnie obserwuję ten zespół i liczę na to, że niebawem doczekam się studyjnego albumu, a w tej chwili pozostaje się cieszyć opisanym tu materiałem i słuchać ile się da. Mam też cichą nadzieję na to, że Wrota Krypty rozwiną się na tyle by wrzucać tu wywiady z zespołami, bo noszę się z myślą by przeprowadzić rozmowę z Thy Dying Light!

(English translation)

Thy Dying Light is an English music project founded by Paul Gibson in 2016, who goes by the pseudonym Hrafn in this project. He is responsible for the vocals, guitar and bass. The second person listed in the lineup of the discussed band is Azrael, who in turn is responsible for drums and guitar. The name of the band was taken from the title of the cult album of Judas Iscariot – Thy Dying Light, released in 1996. The band has so far released several demos and compilations, one split, recently also a live album, apart from that the English can boast of four EPs, and I’ll give you a closer look at one of them in a moment. All releases are issued in strictly limited editions, be it tape or vinyl, everything goes down literally on the vine.

Cold In Death is a four track EP released on both vinyl and cassette in late 2018. The sounds of the instruments on this release here are characterized by simple playing with a predominance of tremolo, the best similarity here would be Darkthrone or the aforementioned Judas Iscariot, this is no rip-off as the band follows their own musical path. The tempos on this EP are slow and medium, creating an atmosphere of black metal from the 90’s. The guitar riffs, although not particularly ambitious, cut into the mind like a scalpel into the body of a corpse during an autopsy. Sometimes you can hear a whiff of punk rock here, but it’s a barely noticeable detail. The vocals are angry and venomous, and the music itself is raw, very cold and dark. The sound is well produced and for a rather harsh sound, all instruments and vocals are heard very well. Cold In Death is black metal sublime, atmospheric and traditional.

When the material ends, you feel a bit unsatisfied, due to the length of this EP, I wouldn’t be displeased if there was one more song here. Currently I am intensively watching this band and I hope that soon I will get a studio album, but at the moment I can only enjoy the material described here and listen as much as I can. I also secretly hope that Wrota Krypty will develop enough to publish interviews with bands, because I’m thinking about interviewing Thy Dying Light!

Tracklist:
1. Cold in Death
2. Northern Winds
3. Impaler
4. Forests of Old

Band:
https://www.facebook.com/thydyinglightuk/

Label:
https://www.facebook.com/deathkvltproductions/
https://deathkvltproductions.bandcamp.com/

Autor: P.