ZLOSLUT – Sahar

CD, Morbid Chapel Records, album 2019
(English translation below)

Na serbski Zloslut trafiłem całkiem niedawno za pośrednictwem Morbid Chapel Records, który ów materiał wydał na Digipaku. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym zespole. Z Serbii znałem przedtem tylko kilka formacji, które mógłbym policzyć na palcach jednej ręki. Z pewnością potrzeba tu wielkiej odwagi aby wprowadzać na black metalowy rynek zespoły, które są tak mało znane publiczności i należy się za to wielki szacunek wydawcy, bo dzieło Serbów to na prawdę świetny album, ale o tym za chwilę…

Zloslut to zespół w skład, którego wchodzi czterech muzyków, wszyscy przewinęli się już w wielu innych projektach, więc doświadczenie w muzycznej materii mają olbrzymie. Sahar jest trzecim albumem w dorobku serbskiej formacji. Album zaczyna się powolnym tempem, następnie bez ostrzeżenia przechodzi w szybkie partie. Cały materiał jest utrzymany w jednolitej formie, częste zmiany temp przez wolne, średnie aż po szybkie kreują niesamowitą atmosferę, przez co muzyka, która wpada w ucho, pozostaje w umyśle bardzo długo. Dźwięk jest bardzo dobrze wyprodukowany, słychać tu najdrobniejsze szczegóły, które wydają z siebie instrumenty, a w kilku utworach pojawiają się czyste i melodyjne wokale, co buduje niesamowity klimat. Minusem jest tu zakończenie utworów, które średnio mi się podoba, a można to było lepiej zrobić. Mianowicie kompozycje kończą się wyciszeniem lub tak nagle i niespodziewanie, że czuje się pewien niedosyt. Nie wiem jak to lepiej wytłumaczyć, ale posłuchajcie sobie tej płyty, wtedy lepiej to zrozumiecie.

Jeżeli chodzi o stronę wizualną tego albumu to ukazał się on jako digipak, zawiera bogato ilustrowany dwunastostronicowy booklet, mieszczący w sobie teksty utworów oraz zdjęcia. Okładka została zaprojektowana przez Anę Sambol, której ten album jest dedykowany. Jeżeli lubicie muzykę, która została dobrze zrobiona pod względem produkcji to ten album wejdzie wam jak zimne piwo w upalny dzień i na pewno często będzie się kręcił w waszych odtwarzaczach. Tymczasem ja zamierzam sięgnąć po wcześniejsze dokonania grupy by zapoznać się z muzyką tworzoną przez Zloslut w przeszłości, liczę również, że będzie kontynuacja opisywanego tu albumu, na pewno trafi on na moją półkę.

(English version)

I came across Serbian Zloslut quite recently via Morbid Chapel Records, who released this material on CD Digipak. I had never heard about this band before. I’ve only known a few bands from Serbia before, and I could count them on the fingers of one hand. Certainly, it takes a lot of courage to introduce to the black metal market bands that are so little known to the audience and the publisher deserves a lot of respect for that, because the Serbian work is a really great album, but more on that in a moment…

Zloslut is a band that consists of four musicians, all of whom have already worked in many other projects, so they have a lot of experience in the musical matter. Sahar is the third album in the output of the Serbian formation. The album starts with a slow tempo, then without warning passes into fast parts. The whole material is kept in a uniform form, the frequent changes of pace through slow, medium to fast create an amazing atmosphere, which makes the music that catches the ear, stays in the mind for a very long time. The sound is very well produced, you can hear the tiniest details, which are produced by the instruments, and in some tracks there are clean and melodic vocals, which builds an amazing atmosphere. The downside here is the ending of the tracks, which I like on average, and it could have been done better. Namely, the compositions end in silence or so suddenly and unexpectedly that you feel a certain unsatisfaction. I don’t know how to explain it better, but have a listen to this album, then you will understand it better.

As far as the visual side of this album is concerned, it was released as a digipak, containing a richly illustrated 12-page booklet with lyrics and photos. The cover was designed by Ana Sambol, to whom this album is dedicated. If you like music that has been well done in terms of production, then this album will go down like a cold beer on a hot day, and it will definitely make frequent spins in your players. In the meantime, I am going to reach for the band’s earlier achievements to familiarize myself with the music created by Zloslut in the past.

Tracklist:
Lista utworów:
1. Collapsing of Cardinality and the Rising of Absolute
2. The Quest
3. From Where the Light Springs
4. Shadowdwellers Tyranny
5. Of a Nameless Faith
6. To Break the Circle of Saṃsāra
7. Become the Beyond

Band:
https://zloslut.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/zloslut
http://www.zloslut.com/
https://www.instagram.com/zloslut.official/

Label:
https://www.facebook.com/morbidchapelrecords/
https://morbidchapelrecords.bandcamp.com/
http://morbidchapelrecords.blogspot.com/

Autor: P.