CMENTARNY ZEW – W Posępnych Mogił Kręgu

Tape, Witches Sabbath Records, demo 2017
(English translation below)

Cmentarny Zew to polski zespół grający Black/ Doom Metal, w skład którego wchodzą muzycy ze znanych szerszej publiczności projektów takich Evilfeast czy Blood Stronghold. Formacja istnieje od 2001 roku, jednak oficjalne demo zostało wydane w roku 2017. „W Posępnych Mogił Kręgu” to kaseta demo, która została wykopana z grobowych ciemności przez Witches Sabbath Records w mocnym limicie – 44 kopii, przez co jest trudno dostępna dla większej liczby odbiorców.

Na opisywanej kasecie demo dominują wolne tempa, które od czasu do czasu przyśpieszają, by znów nagle powrócić do powolnego, smolistego grania, utrzymanego w bardzo niskiej, wręcz dusznej tonacji i surowym brzmieniu. Wspaniałą atmosferę robią tu klawisze, które są melodyjne i zarazem melancholijne. Materiał ten nasiąknięty jest mistycyzmem, czuć tu niemal mityczną fascynację zaświatami, to cholerny taniec śmierci w wydaniu black metalowym, czysta apoteoza mroku i przemijania. Wokal brzmi jakby delektował się odorem rozkładających się ludzkich zwłok, przy czym jest zrozumiały, przez chwilę nawet śpiewany czysto. Teksty są napisane w języku polskim, co również nadaje tej taśmie ojczystego charakteru. Muzyka jest prosta, ale czuć w niej niezwykłą siłę i dynamikę, która przyćmiewa liniowość tego materiału. Teksty w tym krótkim demo są mroczne, tajemnicze i trudne w odbiorze, ale nawet nie słuchając muzyki łapię się na tym, że często zaglądam do insertów – mają w sobie jakiś magnetyzm.

Kaseta to prawdziwy czarny diament, który powinien znaleźć się w kolekcji maniaków Doom/ Black metalowego grania. Zawartość tego demo to jedynie dwa utwory, co może być słabym punktem dla wielu osób przez długość nagrania; jednak po kilku odtworzeniach stają się momentalnie hipnotyzujące i mocno zapadają w umyśle słuchacza. Osobiście liczę na to, że to demo ukaże się również na winylu, bym mógł znów napawać się grobowymi hymnami wyrzyganymi z czarnej, analogowej płyty. Na koniec, dla zainteresowanych, dodam, że niedawno ukazał się też split na CD, na którym można usłyszeć nowe wersje utworów znanych z demo, dodatkowo został umieszczony na splicie cover Enya.

(English version)

Cmentarny Zew is a Polish Black/ Doom Metal band featuring musicians from projects such as Evilfeast and Blood Stronghold, which are known to a wider audience. The formation has existed since 2001, but the official demo was released in 2017. „W Posępnych Mogił Kręgu” is a demo cassette that was dug out of the grave darkness by Witches Sabbath Records in a strong limit – 44 copies, making it difficult to access for a larger audience.

On this demo cassette slow tempos dominate, which from time to time speed up, only to suddenly return to slow, tarry playing, kept in a very low, almost sultry key and raw sound. A great atmosphere is created by the keyboards, which are melodious and melancholic at the same time. This material is saturated with mysticism, you can almost feel a mythical fascination with the hereafter, it’s a bloody dance of death in black metal edition, pure apotheosis of darkness and passing. Vocals sound as if they were savoring the stench of decaying human corpses, yet they are understandable, even sung cleanly for a while. The lyrics are written in Polish, which also gives this tape a native character. The music is simple, but it feels extremely powerful and dynamic, which overshadows the linearity of this material. Lyrics in this short demo are dark, mysterious and difficult to listen to, but even without listening to the music I catch myself often looking into the inserts – they have some kind of magnetism.

The cassette is a real black diamond, which should be in the collection of Doom/Black metal maniacs. The content of this demo is only two tracks, which may be a weak point for many people due to the length of the recording; however, after a few plays they become momentarily hypnotic and firmly implanted in the listener’s mind. Personally, I hope that this demo will also be released on vinyl, so that I can once again indulge in sepulchral anthems churned out from a black analogue record. Finally, for those interested, I’ll add that recently a split CD was released, featuring new versions of songs known from the demo, plus an Enya cover on the split.

Tracklist:
1. W ciemnic zwodniczych majestacie
2. W tajniach mgieł przedistnienia

Band:
none

Linki do wytwórni:
https://witches-sabbath-records.com/

Autor: P.