HULDER – Rehearsal 8/13/18

Tape, demo 2018
(English translation below)

Pochodzący z Oregonu, Hulder to projekt typu 'one woman band’. Za wszystkie instrumenty i wokal odpowiedzialna jest Marz Riesterer występująca pod pseudonimem The Inquisitor, która udziela się również w Bleeder – black/heavy metalowym zespole. Muzyka na demówce to black metal w starym stylu, który dość mocno kojarzy się z zespołami, których można uznać za pionierów tej muzyki, jak i drugofalowymi hordami z początku lat ’90. Demo ukazało się 24 sierpnia 2018 roku, własnym sumptem.

Utwory zagrane są w zarówno wolnych tempach jak i szybkich. Wokal to piekielne rzygnięcie – jest wściekły i nasycony nienawiścią, ciężko tu zrozumieć słowa a główną tego przyczyną jest produkcja, która jest bardzo surowa i obskurna. Jeżeli chodzi o perkusję to doskonale słychać werbel i stopę, natomiast blachy na tym demo brzmią tak tragicznie, jakby wkurwiona Magda Gessler trzaskała pokrywkami od garów w swoim programie. Przy dłuższym odsłuchiwaniu ten element może być nieco męczący. Dlatego jeśli lubicie dobrze wyprodukowaną muzykę, gdzie wszystko podane jest na tacy, to omijajcie ten projekt szerokim łukiem. Ja mam do takich rzeczy wielki sentyment, ponieważ zaraz przypomina mi się jak to kiedyś samemu nagrywało się takie taśmy podczas prób i chociaż był to straszny hałas, w którym ciężko było wyłuskać jakiś konkretny riff, czy choćby perkusję, bo wszystko zlewało się w jeden hałas, to maksymalnie zajeżdżało się te taśmy. Na Rehearsal 8/13/18 znalazło się pięć utworów, w tym cover Celtic Frost – Into The Crypts Of Rays. Brzmieniowo nie przewyższa on oryginału, w warstwie muzycznej słychać punk- rockowe riffy i pojawiają się skojarzenia z Black Sabbath. W tym utworze czuć wielką fascynację dla tego zespołu, ponieważ słychać, że muzyka płynie prosto z serca, zdecydowanie. W moje gusta najmocniej trafił Implements of Hell, który rozpoczyna się powolnymi riffami i wprowadza w psychodeliczną atmosferę, co jakiś czas przyspieszając tempo wprowadza w coraz większy mrok. Mrok, z którego nie ma już wyjścia, można jedynie jeszcze bardziej się w nim pogrążyć.

Rehearsal 8/13/18 jak na razie to drugie demo Hulder, pozostaje nam zatem czekać na bardziej dopracowany debiut. Jestem pewien, że będzie to coś (nie)miłego dla uszu i bez dwóch zdań przez długi czas nie opuści odtwarzacza.

(English version)

Hailing from Oregon, Hulder is a one woman band. Responsible for all instruments and vocals is Marz Riesterer performing under the name The Inquisitor, who also contributes to Bleeder, a black/heavy metal band. The music on the demo is old-style black metal, which is quite reminiscent of bands who can be considered pioneers of this music, as well as the second wave hordes of the early ’90s. The demo was released on August 24, 2018, self-produced.

The songs are played in both slow tempos and fast tempos. The vocals are one hell of a throwback – they’re angry and saturated with hate, it’s hard to understand the words here and the main reason for that is the production, which is very raw and obtuse. As far as drums are concerned, the snare drum and the foot are perfectly audible, but the brass on this demo sounds tragic. With longer listening this element can be a bit tiring. Therefore, if you like well-produced music, where everything is given on a plate, you should avoid this project by a wide margin. I have a great fondness for such things, because I immediately remember how I used to record such tapes during the rehearsals and even though it was a terrible noise in which it was hard to pick out any particular riff or even drums, because everything merged into one noise, it made the tapes as much fun as possible. On Rehearsal 8/13/18 there were five tracks, including a cover of Celtic Frost – Into The Crypts Of Rays. Sonically it does not surpass the original, in the musical layer punk-rock riffs can be heard and there are associations with Black Sabbath. In this track you can feel a great fascination for this band, because you can hear that the music comes straight from the heart, definitely. Implements of Hell hits my taste the hardest, it starts with slow riffs and introduces psychedelic atmosphere, every now and then speeding up the tempo introduces more and more darkness. The darkness from which there is no way out, you can only immerse yourself in it even more.

Rehearsal 8/13/18 is Hulder’s second demo so far, so we have to wait for a more polished debut. I am sure it will be something (un)pleasant for the ears and without a doubt will not leave the player for a long time.

Tracklist:
1. De Oproeping Van Middeleeuwse Duisternis
2. Heksensabbat
3. Bestial Form of Humanity
4. Implements of Hell
5. Into the Crypts of Rays (Celtic Frost cover)

Band:
https://hulder.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/HulderUS/

Autor: P.